Tečaji slovenskega knjižnega jezika

Neprekinjeno potekajo že od leta 1976 (poročila o tečajih v obliki člankov doma in tujini ter v knjižni izdaji sta objavila Salvatore Venosi in Irena šumi). V zadnjih letih se je tečaj slovenskega jezika za otroke razširil iz ene na dve uri tedensko za posamezno skupino. Slovenski jezik otroke poučujeta dve ustrezno strokovno usposobljeni pedagoginji.

Tečaje vodi mag. Nataša Komac, ki je odgovorna za potek in vsebino pouka. V zadnjih letih se je pokazala potreba po modernizaciji tečaja; prizadevamo si za sodobno metodološko izpeljane tečaje ter za posodobitev in izpopolnitev razpoložljivih učnih sredstev in gradiv. Opremljanje že teče z odločilno podporo Ministrstva Republike Slovenije za šolstvo, šport in znanost, s katerim središče vzpostavlja trajno sodelovanje.

Središče letno prireja tečaje slovenskega jezika za odrasle na Trbižu ter tečaj komercialne slovenščine za dijake višjih srednjih šol na Trbiškem.
<<