Slovenska knjižnica "Salvatore Venosi"

 

 

Trenutno se v prostorih SKS Planika v Ukvah ureja tudi knjižnica, katere fond obsega preko 10.000 enot. Knjižnica Salvatoreja Venosija je z od lanskega leta bogatejša za zapuščino slovenskega jezikoslovca in etnologa prof. Janeza Dolenca ter za zbirko publikacij, ki nam jih je podaril Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.  22. marca 2014 smo tako v prostorih SKS Planika izpeljali javno odprtje posebne sekcije knjižnice, ki smo jo posvetili prof. Dolencu<<