Srečanja za otroke in mladino ter izbirni tečaji slovenskega jezika

Učilnici Slovenskega kulturnega središča Planika po pouku slovenskega jezika postaneta svojevrstna klubska prostora, opremljena s sodobnimi izobraževalnimi sredstvi.  


Izvaja se program obiskov sodobnih slovenskih mladinskih literatov, popularnih osebnosti v glasbi in uglednih ustvarjalcev z različnih področij kulturne produkcije v Sloveniji in zamejstvu. V zadnjih dveh letih se lahko pohvalimo z obiski Miroslava Košute, Marka Kravosa, Toneta Partljiča, Eve škofič Maurer, Kajetana Koviča, Ervina Fritza, Jana Plestenjaka, Vlada Kreslina, Vite Mavrič in Mojmirja Sepeta. 

Vzpostavljajo se mednarodne povezave in izmenjave s slovenskimi mladinskimi organizacijami.

Za življenje dolinske slovenske jezikovne skupnosti so ključnega pomena izbirni tečaji slovenskega jezika, ki jih središče od svoje ustanovitve dalje organizira enkrat (v preteklosti celo dvakrat) tedensko, in sicer za otroke od 6. do 18. leta starosti. Delo poteka v treh starostnih skupinah po dve šolski uri na teden od septembra do maja. V poletnih mesecih pripravimo tudi različne obšolske dejavnosti; če je le mogoče kakšno ustvarjalno delavnico, na kateri otroci z različnimi raziskovalnimi dejavnostmi odkrivajo in beležijo prisotnost slovenskega (jezika) v domačem okolju in tako uzaveščajo siceršnjo prisotnost in smiselnost oz. potrebo po znanju slovenskega jezika za življenje v Kanalski dolini.

V tem delu naših dejavnosti vzpostavljamo neposrednen stik z domačinskim prebivalstvom, z družinami naših tečajnikom, ki jih tako pritegnemo in vključimo v svoje dejavnosti, hkrati pa tudi prek tega dela sproti preverjamo jezikovna znanja, rabe in stališča ter zaznavamo zanimanja in potrebe »na terenu«.

 

<<