Srečanje med skupnostmi – Zaščitna zakonodaja in jezikovna politika

Naborjet  Srečanje med skupnostmi – Zaščitna zakonodaja in jezikovna politika je bil naslov posveta , ki  se je odvijal v Beneški Palači v Naborjetu in na katerega  sta vabila Furlansko filološko društvo ter Slori.  V uvodnem pozdravu je župan Naborjeta  Alessandro Oman predstavil delo občine v korist krajevnih jezikovnih manjšin predvsem slovenske in nemške ter na kratko predstavil projekte, ki so bili v preteklosti izvedeni s strani občinske uprave. Pozdravil je tudi v imenu društva Don Mario Cernet.  Sledili so pozdravi gospe Tallone Monica, ki je na posvetu predstavljala direktorja službe za jezikovne skupnosti pri Deželi F.j.k. Potrdila je skrb dežele za ohranitev kulturnega zaklada in jezikov v naši teželi ter posebno Kanalske doline in to zaradi prisotnosti na njenem teritorju vseh treh jezikov, slovenskega, nemškega in furlanskega.  Za Furlansko filološko društvo je njen podpredsednik prof. Vicario ugotovil potrebo po povezovanju med jezikovnimi skupnostmi in večino čeprav šeštevek pripadnikov vseh jezikovnih skupnosti v naši deželi bi predstavljal vsekakor številčno večino, poglobitev stikov z italijansko večino , mreženje izkušenj ter  zahteva po pravicah.  V imenu soorganizatorja posveta je  predsednik Slorija Milan Bufon   ugotovil,  da se posvet odvija v idealnem prostoru insicer v Kanalski dolino od tromeji, stičišče treh jezikovnih skupin. Poudaril je, da se mora dežela zavedati, da je njeno mesto v Evropi in prav naša dežela je lahko model  te nove Evrope. Poudaril je potrebo po nadaljnem sodelovanju in raziskovanju z Filološkim društvom ter drugimi ustanovami ;  raziskovanje  obstoječe zakonodaje, monotorizacija celotnega deželnega  jezikovnega stanja ter skupno delo, da postanemo igralci na našem ozemlju. Sledila sta še uvodna pozdrava Alfreda Sandrinija predsednika Kanaltaler kulturverein, to je nemške organizacije v Kanalski dolini, ki je poudaril pomen prisotnosti treh jezikovnih skupin, tudi na evrospkem nivoju  ter pomen poučevanja jezikov v šolskem sistemu Kanalske doline. Uvodne pozdrave je zaključil Rudi Bartaloth v imenu  S.k.s. Planika, ki je poudaril potrebo po večjem sodelovanju med jezikovnimi skupnostmi posebno  s furlansko, ki je v Kanalski dolini dokaj številčna a slabo organizirana.  Sledili so nato referati Serene Martini in Annemarie Tributsch, ki  kot učiteljici in pripadnici furlanske in nemške manjišine imata izkušnje s poučevanjem jezikov. Predstavili sta šolsko ponudbo, izkušnje, cilje ter poudarila pomen sodelovanja šolskega sistema z društvi in manjšinskimi ustanovami. Mnenja sta bili, da brez njih bi težko izpeljali dozdaj zastavljene načrte in dosegle pomembne zadane cilje. Sledilo je razmišljanje Anne Wedam “Slovenci v Kanalski dolini” . Poudarila je pomen narečja skozi čas in upliv globalizacije in modernega življenja na jezik. Razmišljala je o pomenu cerkve pri ohranjevanju jezika ter, da bi v Ukvah ohranili tradicije, ki se v glavnem odvijajo v slovensko ziljskem narečju ter ohranjanju slovenskega petja v cerkvenem pevskem zboru. Na povetu je predstavljala društvo Don Mario Cernet. Niz referatov je žaključil Rudi Bartaloth v imenu S.k.s. Planika. Predstavil je poučevanje slovenskega jezika v šolskem sistemu Kanalske doline od leta 1997 do 2013. Poudaril je pomen sodelovanja Planike  z večstopenjskim zavodom I. Bachmann iz Trbiža, začetne tezave v  devetdesetih let glede uvedbe slovenščine v šolski sistem, nadgradnja poučevanja slovenskega jezika na osnovni šoli v Ukvah in o drugih projetktih, ki zaznamujejo pouk slovenščine kot npr. projekt Tri roke – izmenjava učiteljev šol Trbiža, Kranjske gore ter Čajne v Ziljski dolini. Velik podvig je bila  uvedba v šolskem letu 2011/2012,  ure slovenščine v sedmih razredih nižje srednje šole ter dveh razredih trbiškega liceja, kjer je bilo deležno pouka slovenskega jezika dodatnih 160 dijakov. V tistem šolskem letu je  bilo skupno 400 slušateljev slovenskega jezika na šolah in vrtcih doline. Projekt, ki ga je koordiniralo S.k.s. Planika in izvajalo ravnateljstvo na Trbižu so prijazno podprli  Ministrstvo za izobraževanje R.S., Zavod za šolstvo in Urad za Slovence. Žal se izkušnja ni nadaljevala. V nadaljevanju svojega posega je Bartaloth podal tudi nekaj vtisov in mnenj glede izgubljenih priložnosti za nadgradnjo pouka bodisi slovenskega kot trojezičnega. Prav trojezičnost je model, ki so ga pri Planiki predlagali sredi devedesetih letih  in skupaj s Kanaltalerjem kulturvereinom in drugimi predlagali leta 2011 občinskima upravama Trbiža in Naborjeta. Posvet se je zaključil s posegom Adriane Janežič, ki je podrobno predstavila raziskavo in publikacijo o jezikovnih skupnostih Furlanije Julijske Krajine , ki sta jo opravila za deželo Slori in Filološko društvo.  Janezičeva je bila med drugim mnenja, da bi morali ponovno preveriti podatke raziskave saj je ta bila opravljena pred petimi leti in verjetno so se  podatki v tem času že spremenili.

Posvet je zaključil predsednik Slorija z menjem, da je treba v vsa ta vprašanja vplesti tudi politikčno stran predvsem novoizvoljeno deželno večino.

 

Vesele velikonočne praznike

Cenjene uporabnice, dragi uporabniki naših spletnih strani, želimo Vam vesele praznike in hkrati se Vam zahvaljujemo za Vašo zvestobo.

Koroška in Primorska pojeta 2012

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite tradicionalne pevske revije Koroška in Primorska pojeta 2012, ki bo v nedeljo  25. marca  2012 ob 14.30 v večnamenski dvorani bivše mlekarne v Ukvah.

Preberi več

Učita na italijanski šoli

nedelja, 11. marec 2012 | Avtor: Jože Košnjek


S pripravo večera slovenske kulture konec februarja v Ukvah/Ugovizza v Kanalski dolini v Italiji sta imeli veliko dela tudi učiteljici z osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski Gori Katarina Kejžar in Lea Jensterle. Katarina je doma v Kranjski Gori in je profesorica slovenščine, Lea pa je profesorica razrednega pouka in je doma na Blejski Dobravi. Obema je skupno učenje slovenščine v sosednji Kanalski dolini v Italiji: Katarina poučuje enkrat na teden na tečajih Slovenskega kulturnega središča Planika, Lea pa to šolsko leto po dve uri na teden na osnovni šoli v Ukvah.

Na sliki: Katarina Kejžar s svojo učenko Eliso Kandutsch. Morda ji bo uspelo nadaljevati šolanje v Sloveniji.

Preberi več

Kekec, Urška in povodni mož

Dvorana v obnovljeni stari mlekarni sredi Ukev/Ugovizza v nam sosednji Kanalski dolini v Italiji je bila pred tednom dni znova polna. Slovensko kulturno središče Planika, ki povezuje Slovence v Kanalski dolini in ohranja slovensko kulturo in jezik v dolini pod Višarjami, je v počastitev slovenskega kulturnega praznika organiziralo Večer slovenske kulture v Kanalski dolini, ki sta se ga udeležili tudi soproga in hčerka pokojnega slovenskega pesnika Toneta Pavčka.

Preberi več

Jezik in kultura sta lahko tudi sredstvo za razvoj teritorija

Proslavili dan slovenske kulture v Kanalski dolini

 

UKVE - »Praznik slovenske kulture je priložnost, da poudarimo, da jezik, tako v knjižni kot v narečni obliki, ohranja kulturno dediščino določenega območja, lahko pa postane tudi sredstvo za razvoj teritorija, in to tudi pri nas v Kanalski dolini.« S to mislijo je mlada gojenka Glasbene Matice - Šole Tomaža Holmarja in Slovenskega kulturnega središča Planika Elisa Kandutsch, ki je bila slavnostna govornica na Prešernovi proslavi v petek v Ukvah, začela svoj slavnostni govor na Večeru slovenske kulture, ki sta ga organizirala krajevna podružnica Glasbene Matice in Sks Planika v sodelovanju s šolo iz Ukev in večstopenjskim zavodom Bachmann.

Preberi več

Jezik in kultura kot sredstvo za razvoj

Praznik slovenske kulture pripravila SKS Planika in Glasbena Matica - Šola Tomaža Holmarja

nedelja, 26. februarja 2012

 

»Praznik slovenske kulture je priložnost, da poudarimo, da jezik, tako v knjižni kot v narečni obliki, ohranja kulturno dediščino določenega območja, lahko pa postane tudi sredstvo za razvoj teritorija, in to tudi pri nas v Kanalski dolini.« S to mislijo je mlada gojenka Glasbene Matice - Šole Tomaža Holmarja in Slovenskega kulturnega središča Planika Elisa Kandutsch, ki je bila slavnostna govornica na Prešernovi proslavi v petek v Ukvah, začela svoj slavnostni govor na Večeru slovenske kulture, ki sta ga organizirala krajevna podružnica Glasbene Matice in Sks Planika v sodelovanju s šolo iz Ukev in večstopenjskim zavodom Bachmann.

Preberi več

Voščila

Ob iztekajočem letu se  zahvaljujemo za sodelovanje in vsestransko podporo, želimo našim bralcem da bi bilo leto 2012 zdravo, srečno in polno skupnih uspehov. Vesel Božič in Srečno 2012. Slovensko kulturno središče Planika.

Božičnica Glasbene matice

Ukve. V predbožičnem vzdušju v še ne docela pobeljene Kanalske doline se je v torek zvečer v Ukvah odvijalo božično srečanje v organizaciji  Glasbene matice – šole Tomaža Holmar v Kanalski dolini in Sks Planike. Srečanje je bilo internega značaja in je bilo namenjeno staršem in znancem  gojencev, ki obiskujejo dejavnosti Glasbene matice v Kanalski dolini.  Gojenci, ki med šolskim letom obiskujejo tečaje glasbe so prisotnim predstavili njihovo znanje in hkrati pokazali kaj so se v v prvem delu šolskega leta naučili. Gojenci so na klavirju in harmoniki izvedli skladbe Schumanna, Beethovna, Debussyja ter drugih svetovno znanih skladateljev. Tudi letos šolo obiskuje 15 gojencev, glede na povpraševanje pa

Preberi več

Pouk nemščine in slovenščine terja kvaliteten skok v Kanalski dolini

Letos poleti sta občinska sveta občin Naborjet - Ovčja vas in Trbiž izglasovala zahtevo po uvedbi trojezičnega šolanja, torej poučevanja slovenskega in nemškega jezika (ob italijanščini) na šolah vseh vrst in stopenj v Kanalski dolini. Vse spadajo pod okrilje Večstopenjskega zavoda Ingeborg Bachmann.

Ta zahteva teži k bistveni kvalitetni spremembi šolskega sistema s polno uvedbo večjezičnosti. Sloni na raz­členjeni državni in deželni zakonodaji na področju varstva jezikovnih manjšin, je v sozvočju s političnimi

Preberi več