Kulturne dejavnosti

 

Po dogovoru lahko svetujemo glede kulturnih ogledov Kanalske doline

 

V preteklih letih so se kulturne dejavnosti  izoblikovale v stalen in odmeven program.

 

V redno delovanje spadajo prireditve za javnost, npr. Dan slovenske kulture – Prešernova proslava (februarja), pevske revije, npr. tradicionalna Koroška in Primorska pojeta (marca), srečanja oz. prireditve za dolinske šolske otroke in mladino (najmanj dvakrat letno, navadno spomladi in jeseni, in sicer na dolinskih šolah), tradicionalno miklavževanje – obdarovanje in prireditev za otroke, ki obiskujejo izbirne tečaje pri SKS Planika – in božičnica – manjši glasbeni koncert, ki ga organizira skupaj z gojenci podružnice Glasbene matice v Kanalski dolini (decembra) ter mednarodno glasbeno tekmovanje v igranju na harmoniko (skupaj z lokalno podružnico Glasbene matice). Poseben poudarek namenja izobraževalnim tečajem za dolinsko javnost. 

 

Po dogovoru lahko svetujemo glede kulturnih ogledov Kanalske doline

 

 

<<