Etnografski in raziskovalni oddelek

 

SKS Planika se lahko pohvali z raziskovalnimi tabori, na katerih sodeluje tako dolinsko prebivalstvo kot tudi raziskovalci iz uglednih mednarodnih raziskovalnih ustanov, ter z založniško dejavnostjo.

Od leta 1997 dalje je bilo izpeljanih sedem poletnih raziskovalnih taborov (v  letu 2014 smo se ukvarjali z raziskovanjem Lipalje vasi), v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi in kulturnimi ustanovami z območja slovenskega etničnega ozemlja v Italiji in iz Slovenije je doslej izšlo 18 publikacij, tudi znanstvenih monografij.

 

Sodelovali smo tudi  pri mednarodnemu projektu ZBORZBIRK, in sicer s pripravo virtualne zbirke oblačil Glasovi Kanalske doline, pri čemer do konca leta načrtujemo še odprtje infotočke v prostorih našega središča.

<<