Nas je zapustil mons. Dionizij Mateucig

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob žalostni novici, da nas je za vedno zapustil gospod mons. Dionizij Mateucic, sorodnikom izrekamo iskreno sožalje.
Bil je vedno na razpolago in v pomoč potrebnim. Dobro smo sodelovali in pogrešali ga bomo.
Naj počiva v miru!

»Z mazanjem slovenskih napisov nikakor ne bomo pomagali trijezičnosti«

NABORJET - Deželno cestno podjetje FVG strade je pred dnevi v občini Naborjet-Ovčja vas postavilo cestne table in smerokaze z italijanskimi in slovenskimi imeni vasi in naselij. V Naborjetu in Lužnicah so neznanci kmalu za tem pomazali slovenska imena na tablah, italijansko-slovenska dvojezičnost pa je sprožila precej ostro polemiko, zaradi katere so se pod udarom znašli Slovenci v Kanalski dolini.

Predsednik videmske pokrajinske

 

Preberi več

Izbirni tečaj slovenskega jezika in z njim povezane kulturne dejavnosti so sredstvo in pripomoček k učenju in poglabljanju slovenskega jezika

Od svoje ustanovitve  Sks Planika uspešno ponuja izbirne tečaje slovenskega jezika  šoloobveznim otrokom Kanalske doline. Tudi v pravkar končanem šolskem letu so izbirne tečaje obiskovali otroci iz Ukev, Žabnic, Trbiža ter okolice.

Izbirni tečaji slovenskega jezika in z njim povezane kulturne dejavnosti so sredstvo in pripomoček  k učenju in poglabljanju slovenskega jezika na območju, kjer pouk slovenščine kljub dolgoletnim prizadevanjem še ni sistemsko urejen. V preteklem šolskem letu so otroci bili razdeljeni na tri  skupine insicer po starosti in znanju slovenskega jezika.

Prvo skupino so sestavljali  najmlajši otroci od petega do osmega leta starosti. Učiteljica jih je uvajala v

Preberi več

Podružnica Glasbene matice uspešno deluje v Kanalski dolini

 

 

 

 

 

 

Podružnica Glasbene matice v Kanalski dolini se  tudi v pravkar končanem šolskem letu lahko pohvali z uspešnim in kakovostnim delom v dolini. Tudi letos je njene dejavnosti  obiskovalo kakih petnajst gojencev, ki se učijo klavir,  harmoniko in glesbeno teorijo. Šola organizira v teku šolskega leta interne nastope, ki so  namenjeni staršem in prijateljem, vsako leto se udeležuje tradicionalnega srečanja Glasbenih šol Gorenjske in zamejtva, ki se izmenično odvija v organizaciji posamične šole. Zadnja leta njeni gojenci uspešno

Preberi več

Interni nastop gojencev Glasbene matice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob zaključku šolskega leta še interni nastop gojencev podružnice Glasbene matice v Kanalski dolini

na sedežu Sks Planika v Ukvah.

Izpiti na podružnici Glasbene matice

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas kontrolk in izpitov tudi na podružnici Glasbene matice v Kanalski dolini