Obvestilo o začetku izbirnih tečajev slovenščine

 

                                                   O B V E S T I L O 

Tudi letos naše Središče ponuja pouk slovenskega jezika namenjen učencem in dijakom od  6. do 18. leta starosti. Tečaji so strukturirani tako, da jih lahko obiskuje popolni začetnik ali pa kdor že delno obvlada slovenski jezik in so brezplačni.

Tečaji se bodo začeli na našem sedežu v četrtek   13. oktobra 2016.

Predvideni urnik: ob 16,30 1. skupina

                             ob 17,30 2. skupina osnovnošolci-začetniki

                            ob 18.00 3.skupina

 

 

 

Vljusno vabljeni! 

Slovenščina v družini in javnosti – Jezikovne iniciative in potreba po njih

Prejšnji petek smo se na povabilo  Krščanske kulturne zveze iz Celovca  udeležili in sodelovali  na simpoziju z naslovom “Slovenščina v družini in javnosti – Jezikovne iniciative in potreba po njih”, ki se je odvijal v Palčavi šiši v Plešcih (Gorski Kotar HR).

Sodelovali smo z referatom, ki nosi naslov: “Brez pouka materinščine ni bodočnosti za nadodno in jezikovno skupnost – izkušnje Sks Planika«.

Razpravljali smo o zanimivih temah, poslušali izkušnje predavateljev in razpravljalcev ter  podrobno smo lahko spoznali življenje slovenske manjšine na Hrvaškem. Skratka izjemna in poučna izkušnja!

 

 

Vabilo k vpisu na glasbene dejavnosti

 

 

 

Glasbena matica je s podružnico šole “Tomaž Holmar” prisotna v Kanalski dolini že celih 38 let. Do preteklega šolskega leta so se tečaji harminike in klavirja odvijali na sedežu Sks Planike v Ukvah.

V letošnjem šolskem letu bodo dejavnosti potekale še naprej  ob sodelovanju s Sks Planika  ter Združenja Cernet. Pedagoško ponudbo  želimo razširili še na poučevanje kitare in otroškega petja.

Zainteresirane  vljudno vabimo na informativni dan in vpisu, ki bo  v sredo 5. oktobra ob 16.30.

 

 

Skupno+raznoliko=prihodnost

Dan za civilno družbo na Koroškem - Na celovškem jesenskem sejmu so svoje izkušnje podali tudi pripadniki organizacij Slovencev v Italiji

 CELOVEC - Pred tremi leti je približno deset nevladnih združenj ustanovilo na Koroškem združenje z nazivom Platforma civilna družba na Koroškem s ciljem, da bi s povezovanjem stopilo v dialog z javnimi upravami in si tako prizadevalo za trajnostni in uravnovešeni razvoj koroške družbe.

Pretekli četrtek je v sklopu celovškega jesenskega sejma priredilo združenje, ki šteje danes sedemnajst članic, prvi Dan za civilno družbo. Dan je potekal pod geslom Skupno+raznoliko=prihodnost. Namen dogodka je bil opozoriti javnost

Preberi več

Vabilo na predstavitev knjige Alessandra Omana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vljudno vabljeni na predstavitev knjige dr. Alessandra Omana, ki bo v sredo 28. septembra 2016 ob 20,30 v Beneški Palači v Naborjetu.

In memoriam ob dvajseti obletnici smrti Salvatoreja Venosija

Salvatore Venosi

in memoriam

Žabnice, 30. november 1938 – Jesenice, 18. september 1996

  

 

 

 

 

Rekel bi, da je slovenstvo, kot tudi slovenski jezik, v naši dolini del načina življenja, ki ga je mogoče le z mesom vred iztrgati.

Tako bi lahko v stavku strnili vodilno misel človeka, ki je dolga leta deloval v Kanalski dolini v dobro slovenskega jezika, kulture in njenih ljudi.

Rojen v Žabnicah pod Višarjami je po opravljeni osnovni šoli v rojstnem kraju obiskoval nižjo srednjo šolo in klasično gimnazijo v Gorici, kjer je leta 1961 maturiral in nato študiral sodobne jezike. Verjetno je izobraževanje in odraščanje v slovenskem okolju v Gorici utrdilo njegovo zavest pripadnosti slovenstvu in slovenski stvari, ki jima je ostal zvest do smrti.

V začetku sedemdesetih let je poučeval literarne predmete na srednji šoli Iga Grudna v Nabrežini. Po tej izkušnji se je vrnil v rodno Kanalsko dolino in postal eden najpomembnejših sooblikovalcev majšinskega kulturnega in političnega udejstvovanja. Bil je razgledan intelektualec z odličnim

Preberi več