Skupno+raznoliko=prihodnost

Dan za civilno družbo na Koroškem - Na celovškem jesenskem sejmu so svoje izkušnje podali tudi pripadniki organizacij Slovencev v Italiji

 CELOVEC - Pred tremi leti je približno deset nevladnih združenj ustanovilo na Koroškem združenje z nazivom Platforma civilna družba na Koroškem s ciljem, da bi s povezovanjem stopilo v dialog z javnimi upravami in si tako prizadevalo za trajnostni in uravnovešeni razvoj koroške družbe.

Pretekli četrtek je v sklopu celovškega jesenskega sejma priredilo združenje, ki šteje danes sedemnajst članic, prvi Dan za civilno družbo. Dan je potekal pod geslom Skupno+raznoliko=prihodnost. Namen dogodka je bil opozoriti javnost

Preberi več

Vabilo na predstavitev knjige Alessandra Omana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vljudno vabljeni na predstavitev knjige dr. Alessandra Omana, ki bo v sredo 28. septembra 2016 ob 20,30 v Beneški Palači v Naborjetu.

In memoriam ob dvajseti obletnici smrti Salvatoreja Venosija

Salvatore Venosi

in memoriam

Žabnice, 30. november 1938 – Jesenice, 18. september 1996

  

 

 

 

 

Rekel bi, da je slovenstvo, kot tudi slovenski jezik, v naši dolini del načina življenja, ki ga je mogoče le z mesom vred iztrgati.

Tako bi lahko v stavku strnili vodilno misel človeka, ki je dolga leta deloval v Kanalski dolini v dobro slovenskega jezika, kulture in njenih ljudi.

Rojen v Žabnicah pod Višarjami je po opravljeni osnovni šoli v rojstnem kraju obiskoval nižjo srednjo šolo in klasično gimnazijo v Gorici, kjer je leta 1961 maturiral in nato študiral sodobne jezike. Verjetno je izobraževanje in odraščanje v slovenskem okolju v Gorici utrdilo njegovo zavest pripadnosti slovenstvu in slovenski stvari, ki jima je ostal zvest do smrti.

V začetku sedemdesetih let je poučeval literarne predmete na srednji šoli Iga Grudna v Nabrežini. Po tej izkušnji se je vrnil v rodno Kanalsko dolino in postal eden najpomembnejših sooblikovalcev majšinskega kulturnega in političnega udejstvovanja. Bil je razgledan intelektualec z odličnim

Preberi več

Nas je zapustil mons. Dionizij Mateucig

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob žalostni novici, da nas je za vedno zapustil gospod mons. Dionizij Mateucic, sorodnikom izrekamo iskreno sožalje.
Bil je vedno na razpolago in v pomoč potrebnim. Dobro smo sodelovali in pogrešali ga bomo.
Naj počiva v miru!

»Z mazanjem slovenskih napisov nikakor ne bomo pomagali trijezičnosti«

NABORJET - Deželno cestno podjetje FVG strade je pred dnevi v občini Naborjet-Ovčja vas postavilo cestne table in smerokaze z italijanskimi in slovenskimi imeni vasi in naselij. V Naborjetu in Lužnicah so neznanci kmalu za tem pomazali slovenska imena na tablah, italijansko-slovenska dvojezičnost pa je sprožila precej ostro polemiko, zaradi katere so se pod udarom znašli Slovenci v Kanalski dolini.

Predsednik videmske pokrajinske

 

Preberi več

Izbirni tečaj slovenskega jezika in z njim povezane kulturne dejavnosti so sredstvo in pripomoček k učenju in poglabljanju slovenskega jezika

Od svoje ustanovitve  Sks Planika uspešno ponuja izbirne tečaje slovenskega jezika  šoloobveznim otrokom Kanalske doline. Tudi v pravkar končanem šolskem letu so izbirne tečaje obiskovali otroci iz Ukev, Žabnic, Trbiža ter okolice.

Izbirni tečaji slovenskega jezika in z njim povezane kulturne dejavnosti so sredstvo in pripomoček  k učenju in poglabljanju slovenskega jezika na območju, kjer pouk slovenščine kljub dolgoletnim prizadevanjem še ni sistemsko urejen. V preteklem šolskem letu so otroci bili razdeljeni na tri  skupine insicer po starosti in znanju slovenskega jezika.

Prvo skupino so sestavljali  najmlajši otroci od petega do osmega leta starosti. Učiteljica jih je uvajala v

Preberi več