Vabilo

Župnija sv. Egidija Žabnice - S.K.S. Planika Ukve
   
V nedeljo, 1. julija 2012 bosta pri sv. Maši ob 10. uri pela mešani cerkveni pevski zbor in moški pevski zbor Sv. Jernej z Opčin pri Trstu.

 

Izvajala bosta Slavnostno mašo za solo, trobento, mešani zbor in orgle Damijana Močnika ter mašne in Marijine pesmi.

Nagrade slovenskega raziskovalnega inštituta - Slori 2012

Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI razpisuje nagrade za zaključena univerzitetna dela druge in tretje stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, magisterije in doktorate. Razpis je namenjen interesentom, ki so do zapadlosti razpisa opravili diplomski oz. podiplomski študij na družboslovnih področjih, s katerimi se večinoma ukvarja SLORI.

Preberi več

Občni zbor

Spoštovani član / Egregio socio,

na podlagi 16. člena našega štatuta, Vas vljudno vabim, da se udeležite / In base all' art. 16 del nostro Statuto La invito a partecipare all'

REDNEGA OBČNEGA ZBORA / ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

SLOVENSKEGA KULTURNEGA SREDIŠČA PLANIKA V KANALSKI DOLINI / del CENTRO CULTURALE SLOVENO STELLA ALPINA VALCANALE

ki bo v petek, 29. junija 2012 ob 17,30 v prvem sklicu in ob 18.30 v drugem sklicu na sedežu društva / che si terrà venerdì 29 giugno 2012 alle ore 17.30 in prima ed alle ore 18,30 in seconda convocazione presso la sede dell’associazione.

Preberi več

Glasbena matica v Kanalski dolini neprekinjeno tudi v poletnem času

Ukve. S kratkim in prijetnim glasbenim srečanjem so se pretekli teden gojenci Glasbene matice g.š. Tomaž Holmar v Kanalski dolini poslovili od tekočega šolskega leta. Srečanje je potekalo v prostorih S.k.s. Planika v Ukvah. Gojenci so  pokazali kaj so se novega naučili med šolskim letom. Zaigrali so Bachove in  Beethovnove skladbe kakor tudi skladbe sodobnih avtorjev.

Preberi več

Slovenisti navdušeni nad Rezijo in Kanalsko dolino

Letos so se slovenisti iz univerz v Vidnu, Trstu in Padovi odločili za izlet v bolj obrobna območja, kjer živi slovensko govoreča skupnost v Furlaniji-Julijski krajini, tako so 13. aprila obiskali Rezijo in Kanalsko dolino.

Najprej so se ustavili pod Kaninovo senco. Ogledali so si del rezijanske doline, ki je znana po naravnem parku Julijskih Predalp in seveda po posebni arhajčni različiči slovenskega jezika

Preberi več

Podružnica Glasbene matice v Kan dolini gostila 38. srečanje glasbenih šol Gorenjske in zamejstva

Naborjet. V torek popoldne je podružnica Glasbene matice v Kanalski dolini v prostorih Beneške palače gostila 38. Srečanje glasbenih šol Gorenjske in zamejstva.  Priredite  je z leti postalo tradicionalno srečanje med znanci in prijatelji . Prireditev organizira in  gosti vsako leto iznemično ena od sedmih soudeleženih šol.  Prav v tem duhu je pozdravil ravnatelj  Glasbene matice Bogdan Kralj, ki je podčrtal pomen glasbenih in kulturnih srečanj, v tem primeru med   gojenci podružnice v Kanalski dolini in šolami iz Slovenije.

Preberi več