Jezik ostaja problem - Zanimiva razprava ob predstavitvi knjige Rafka Dolharja v Katoliški knjigarni v Gorici

GORICA - Knjiga Rafka Dolharja o Kanalski dolini

Ena od sistemskih rešitev bi lahko bila trijezična šola, toda pogledi na takšno izbiro so zelo različni.

 

problem Knjiga z dvojezičnim besedilom Kanalska dolina - La Valcanale, ki jo je napisal Rafko Dolhar, poznavalec skrajno severnega območja, koder prebivamo Slovenci v Furlaniji Julijski krajini, je privabila v Katoliško knjigarno v Gorici več poslu- šalcev kot običajno. Z avtorjem, ki že desetletja živi in je družbeno zavzet na Tržaškem, rodil pa se je na Trbiškem, se je pogovarjal Rudi Bartaloth, eden od akterjev manjšinskih dejavnosti v Ovčji vasi, Ukvah, Žabnicah, Naborjetu in na Trbižu. Tudi prejšnje Dolharjeve knjige so bile v veliki meri posvečene

<<