Obisk predstavnikov Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu pri Slovenskem kulturnem središču Planika Kanalska dolina

  • Stampa

Pred zaključkom preteklega leta je delegacija Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki so jo sestavljali vodja sektorja za Slovence v zamejstvu, Robert Kojc, Irena Vadnjal in Rudi Merljak, obiskala tudi Kanalsko dolino.

Predstavnik SKS Planika je goste sprejel na sedežu ustanove v Ukvah, kjer jim je najprej razkazal prostore, knjižnico in razstavo o starih oblačilih Kanalske doline. V nadaljevanju je predstavil delovanje ustanove, njene cilje in prizadevanja za ohranitev slovenskega jezika in kulture v dolini. Planika je dejavna na izobraževalnem, kulturnem, raziskovalnem in založniškem področju. Že od svoje ustanovitve l. 1997 dalje redno neprekinjeno prireja tedenske izbirne tečaje slovenskega jezika za šoloobvezne otroke, vse leto je dejavna na področju kulturnih prireditev, razpolaga pa tudi z bogato knjižnico, ki šteje


 

kar 11000 enot. V dvajsetletnem obdobju delovanju je priredila sedem raziskovalnih taborov ter sama ali v sodelovanju z drugimi ustanovami (predvsem s Slorijem in ZRC SAZU) izdala kar 26 publikaciji. Pomembno je tudi sodelovanje s podružnico Glasbene matice, ki je v dolini prisotna že celih 39 let in dolga leta gostuje v prostorih Planike v Ukvah, kar pripomore k glasbenemu izobraževanju, hkrati pa služi kot dodatna podpora jezikovnemu izobraževanju mladih gojencev v slovenskem jeziku. Celotna razvejana paleta dejavnosti SKS Planika ter povezovanje z drugimi ustanovami tako služi predvsem Planikinemu osrednjemu cilju, tj. ohranjanju in širjenju slovenščine in slovenskega na območju v sobivanju z drugimi dolinskimi jeziki in kulturami.

Gostitelji in gostje so veliko pozornosti namenili šolski problematiki Kanalske doline, posebej pouku slovenskega jezika na šolah vseh stopenj Kanalske doline. V poglobljeni razpravi sta obe strani predstavili svoje gledanje na problematiko poučevanja slovenskega jezika v šolah Kanalske doline, ki se vleče že celih dvajset let. Predstavnik SKS Planika je še enkrat poudaril stališče, da si SKS Planika prizadeva za dokončno sistemsko rešitev poučevanja slovenskega jezika na šolah vseh stopenj Kanalske doline (v okviru dvo- ali celo trojezičnega izobraževalnega sistema). Zakonske podlage so, zahteve po takem pouku so bile izražene najprej leta 2005 in pozneje leta 2011, ko sta občini Trbiž in Naborjet soglasno zahtevali uvedbo trojezičnega pouka, to pa podpira tudi večjezično šolsko ravnateljstvo za Kanalsko dolino, ki naj bi delovalo v okviru Urada za slovenske šole v Furlaniji Julijski krajini ali avtonomne sekcije v okviru tega urada. Strokovnjaki in tisti, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje, naj predlagajo in izdelajo ustrezen učni načrt ter predlagajo možne oblike poučevanja. Pri tem pa naj se upoštevajo izkušnje, ki jih je prineslo vsaj dvajsetletno obdobje pedagoškega in raziskovalnega dela na vseh stopnjah in ravneh poučevanja. In ne zopet povsem na novo, začenši le z vrtcem, kot se zadnje čase večkrat sliši ali govori.

Gosti so bili seznanjeni tudi s finančnimi težavami SKS Planika.

 

 

 

 

<<